rdoynovska 

  Доц. д-р Росица Дойновска

  house Учебен корпус №9, Кабинет 209

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 888 221 114

 

Научни интереси

Философия на сестринството, практически аспекти на здравните грижи, управление на здравните грижи, здравен мениджмънт.

Преподавани дисциплини

Въведение и философия на сестринските и акушерските грижи; Сестрински грижи при хирургично болни; Специални грижи при бременни и родилки с хирургични заболявания; Сестрински грижи при инфекциозно болни; Сестрински грижи в реанимацията и интензивната терапия; Спешни състояния в сестринските грижи; Хигиена и превенция на вътреболничните инфекции при студенти с ОКС „Бакалавър“. Управление на здравните грижи, Методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи“, История на управлението в здравеопазването и здравните грижи – студенти по магистърска програма „Управление на здравните грижи“ и дисциплини на студенти в Правно-историческия факултет по магистърска програма „Здравен мениджмънт“.

 

 

pdimitrov  Проф. д-р Пламен Димитров, дм

  house Учебен корпус №9, Кабинет 209

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 884 355 409

 

Научни интереси

В областта на социалната медицина, промоцията на здравето и превенцията на болестите, хигиената, хроничните незаразни болести, епидемиологията и биостатистиката.

Преподавани дисциплини

Социална медицина; Промоция на здравето; Хигиена и екология; Социална медицина и промоция на здравето при студенти с ОКС „Бакалавър“. Хигиена и екология на здравното заведение; Епидемиология на здравето – студенти по магистърска програма „Управление на здравните грижи“ и дисциплини на студенти в Правно-историческия факултет по магистърска програма „Здравен мениджмънт“.

 

 

 

nmladenov  Проф. д-р Николай Младенов, дмн

  house Учебен корпус №9, Кабинет 205

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 887 640 165

 

Научни интереси

Анестезиология, реанимация и интензивно лечение. Предболнична и болнична травматична помощ при взривни наранявания от терористичен характер сред мирното население.

Преподавани дисциплини

Медицинско осигуряване при бедствени ситуации на студенти бакалаври и магистри.

 

 

 

rkalfin  Проф. д-р Рени Калфин, дм

  house Учебен корпус №9, кабинет 205

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 889 654 188

 

Научни интереси

Фармакология, невробиология, биологично активни вещества, лекарствени средства.

Преподавани дисциплини

 „Фармакология“ на студенти бакалаври и магистри.

 

 

mkalniev  

  Доц. д-р Петя Андреева, дм

  house Учебен корпус №9, кабинет 205

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

                                             phone +359 888 896 330  

 

Научни интереси

Акушерство и гинекология. В областта на репродуктивната медицина и безплодие, ендоскопските оперативни техники и хистероскопия.

Преподавани дисциплини

Акушерство и гинекология на студенти бакалаври и магистри.

 

 

 

ldemirevska  

  Доц. д-р Лилия Давидкова Демиревска-Михайлова, дм

 house Учебен корпус №9, Кабинет 205

 email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 899 170 146

 

Научни интереси

Сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, кардиологична гериатрия, ехокардиография, периоперативна оценка и подготовка при несърдечна хирургия и чернодробна трансплантационна хирургия. Сертифицирана по ехокардиография базово и експертно ниво.

Преподавани дисциплини

Вътрешни болести на студенти с ОКС „Бакалавър“.

 

 

 

matanasova  

  Доц. д-р Мария Атанасова, дм

  house Учебен корпус №9, Кабинет 205

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 888 438 562

 

 

Научни интереси

Анестезиология и реанимация, парентерално и ентерално хранене,  изследване и лечение на болката.

Преподавани дисциплини

Анестезиология и реанимация на студенти с ОКС „Бакалавър“.

 

 

 

  

 Доц. д-р Михаил Радионов, дм  mradionov

 house Учебен корпус №9, Кабинет 205

 email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 phone +359 888 355 308 

 

Научни интереси

Обща хирургия; Лапароскопска хирургия

Преподавани дисциплини:

Хирургия на студенти с ОКС „Бакалавър“.

 

 

 

  

  Гл. ас. Даниела Величкова-Хаджиева

  house Учебен корпус №9, Кабинет 104

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 887 410 813

 

Научни интереси

В областта на сестринството, социалните дейности в здравните грижи, ранно детско развитие.

Преподавани дисциплини

Сестрински грижи при соматични заболявания; Сестрински грижи за възрастни; Палиативни сестрински грижи; Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания; Сестрински грижи в денталната медицина. Упражнения по: Сестрински грижи при болни с хирургични заболявания; Сестрински грижи в реанимацията и интензивната терапия.

 

 

 

mbacheva  

  Гл. ас. д-р Мариана Бачева

  house Учебен корпус №9, Кабинет 104

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 886 044 210

 

 

Научни интереси

В областта на теории в сестринството и здравните грижи, философия и практични основи на сестринството, приложната психология в медицината и здравните грижи, емпирични изследвания, разработване и участие в иновативни проекти.

Преподавани дисциплини

Сестрински грижи при соматични заболявания; Специални грижи при бременни, родилки и гинекологични болни със соматични заболявания; Сестрински грижи при родилка и новородено; Специални грижи за деца в неонатологията и педиатрията. Упражнения по Сестрински грижи при болни с хирургични заболявания; Сестрински грижи в реанимацията и интензивната терапия; Сестрински грижи с психично болни; Сестрински грижи по домовете; Сестрински грижи при болни с УНГ и очни заболявания.

 

 

 

imarkova  

  Гл.ас. д-р Ирина Ивановна Маркова

  house Учебен корпус №9, Кабинет 104

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 896 624 666

 

Научни интереси

В сферата на ехографското изследване при бременни и гинекологично болни, фетална морфология, проследяване на проблемни бременности

Преподавани дисциплини

Специални грижи при гинекологично болни; Специални грижи при бременни, родилки и гинекологично болни с инфекциозни и венерологични заболявания; Специални грижи при бременни и родилки в анестезиологията и интензивната терапия; Акушерски и сестрински грижи при онкологично болни жени.

 

 

 

ioprova  

  Ас. д-р Ивелина Опрова

  house Учебен корпус №9, Кабинет 104

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 878 119 453

 

Научни интереси

В областта на гинекологията, репродуктивната медицина и стерилитет, ендоскопски техники и научно-изследователски дейности.

Преподавани дисциплини
Акушерство и гинекология (упражнения).

 

 

 

  

  Ас. Атидже Дервишева

  house Учебен корпус №9, Кабинет 104

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 894 642 484

Научни интереси

В областта на акушерските грижи.

Преподавани дисциплини

Специални грижи за жени с нормален и патологичен пуерпериум.

 

 

 

nmracenkova  

  Ас. Надежда Мраценкова

  house Учебен корпус №9, Кабинет 104

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 884 622 287

 

 

Научни интереси

В областта на здравните грижи.

Преподавани дисциплини

Учебна (клинична) практика. Философия и въведение в сестринските грижи (упражнения). Сестрински грижи при болни със соматични заболявания(упражнения).

 

 

 

 

 

Ас. Камелия Георгиева Евтимова

  house Учебен корпус №9, Кабинет 104

 

  phone

 

Научни интереси

В областта на здравните грижи.

Преподавани дисциплини

Учебна (клинична) практика.

 

 

 

Преподаватели по учебна (клинична) практика на студенти от специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“:

  1. Венетка Крумова Стефанова
  2. Янка Христова Пандева
  3. Светослава Валентинова Никова
  4. Камелия Спасова Тахтаджийска
  5. Снежана Иванова Караджова
  6. Мария Петрова
  7. Вероника Халилова
  8. Софка Димитрова Николова
  9. Елица Байракова