e karashtranova  

  Проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова

  Председател на общото събрание 

 

 

 

 

  

 

 

 


  

        dlekina            

                                             Доц. д-р Даниела Лекина          

                                           заместник-председател на Общото събрание