v sotirova

  Доц. д-р Виктория Сотирова

  house Учебен корпус №1, кабинет 490

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

Научни интереси

Социалната работа – закрили и подкрепи на различни групи бенефициенти; социален мениджмънт – организация и управление на социалните дейности; психосоциална рехабилитация; фамилно консултиране и др.

Преподавани дисциплини

Основи на социалната работа с професионална етика; Клинична психология; Основи на социалния мениджмънт; Андрагогика; Теоретични основи на социалната дейност; Методи на социалната работа; Основи на психосоциалната рехабилитация; Работа със семейства в практиката на психично здравните грижи; Домашна грижа в психиатрията; Комуникация и комуникативен тренинг; Работа по индивидуален случай; Социални аспекти в акушерската практика.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/viktoria_sotirova

 

 

 

e karashtranova  

  Проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова

  house Учебен корпус №1, кабинет 489

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

Научни интереси:

Насилие и пренебрегване на деца; играта при деца с увреждания; психосоциална рехабилитация; крос-културални проучвания-образование по социална работа.

Преподавани дисциплини:

Детска психопатология; Психопатология; Фамилна комуникация и адаптация; Психопрофилактика и психотерапия; Социално-педагогическа работа с жертви на насилие; Превенция на насилие; Психосоциална рехабилитация; Мултидисциплинарни екипи; Психично-здравни политики; Здравна политика на Европейския съюз; Медицинска етика и деонтология.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/v_stancheva

 

 

 

m mitov  

  Доц. д-р Росен Калпачки, дм

  house Учебен корпус №1, кабинет 489

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

 Научни интереси

Социални аспекти на медицината, социално-значими заболявания, инсулт, епилепсия,  нервни болести, организация в здравеопазването, медицинска етика и деонтология и др.

Преподавани дисциплини

Неврология и невропсихология; Неврология; Нервни болести; Медицинска етика и деонтология; Гериатрия; Социални дейности в екстремални условия.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/RKalpachki

 

 

 

m mitov  

  Гл. ас. д-р Йоанна Цветанова

  house Учебен корпус №1, кабинет 491

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 Научни интереси

Образование в социалната работа, социална работа с възрастни и стари хора, палиативни грижи, информационни и комуникационни технологии в социалната работа.

Преподавани дисциплини

Организация и управление на социалните дейности; Социална работа в пенитенциарни заведения; Трудотерапия; Палиативни грижи; Социална работа с възрастни и стари хора; Диференциална диагностика; Социално консултиране; Социална терапия.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/ytzvetanova

 

 

 

m mitov  

  Гл. ас. д-р Силвия Митева

  house Учебен корпус №1, кабинет 491

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси

Клинична психология, клинична социална работа, консултиране на  деца и възрастни, супервизия и психосоциална рехабилитация.

Преподавани дисциплини

Супервизия в социалната mрактика; Консултативна психология; Фамилна комуникация и адаптация; Клинична психология; Психопрофилактика и психотерапия; Психосоциална рехабилитация; Психодиагностика и психологично оценяване в зряла възраст; Клинична психодиагностика; Спортна психология; Стрес и адаптация в спорта; Спортна етика.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/simil

 

 

 

m mitov  

  Гл. ас. д-р Мария Стойкова

  house Учебен корпус №1, кабинет 491

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 Научни интереси

Качество на живот, ефективност на социалната работа и социалните услуги,  овластяването на уязвими групи хора. 

Преподавани дисциплини

Основи на социалната работа с професионална етика; Социална работа с етнокултурни общности; Методи на социалната работа; Социална политика; Практикум в социалната работа;  Социална работа с деца; Социална работа с възрастни и хора с увреждания в системата на социални грижи; Основи на социалния мениджмънт; Педагогика и абилитация на деца; Трудотерапия; Палиативни грижи; Антипотискаща социална работа; Разработване и управление на проекти; Социална работа в лечебни заведения.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/MariaStoikova

 

 

 

m mitov  

  Ас. д-р Весела Иванова

  house Учебен корпус №1, кабинет 491

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Научни интереси

Сравнителни анализи в областта на образованието и обучението по социална работа, езикова и чуждоезикова компетентност в социалната сфера, превенция на насилие и пренебрегване на деца.

Преподавани дисциплини

Английски език; Английски език – терминология на спорта; Специализиран английски език; Превенция на насилие.

 

 

 

ekerankova  

  Ас. д-р Елена Керанкова

  house Учебен корпус №1, кабинет 489

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Научни интереси: Насилие и пренебрегване на деца, социална работа със семейства, деца в риск.

Преподава: Социална работа с деца; Политики за деца в риск; Детска психопатология; Организация и управление на социалните дейности