За поредна година Югозападният университет „Неофит Рилски“ ще се включи с различни събития, за да отбележи Европейската седмица на общественото здраве. Европейската седмица на общественото здраве е инициатива на Европейската Асоциация на общественото здраве (EUPHA), чийто пълноправен член е Българската асоциация по обществено здраве (БАОЗ) и се реализира с подкрепата на Европейското Регионално Бюро на Световната здравна организация (СЗО). Европейската седмица на общественото здраве има за цел да повиши осведомеността и да насърчи сътрудничеството в областта на общественото здраве в Европа. Глобалната тема тази година (2023) е „Общественото здраве: Глобални проблеми, локални действия“.

Европейската седмица на общественото здраве има за цел:

  • Да подчертае значимостта на общественото здраве и да допринесе за едно по-отворено общество в рамките на Европа.
  • Да повиши осъзнаването и да разшири съществуващите идеи по отношение на пет специфични общественоздравни теми в съответствие с водещите Европейски организации.
  • Да способства за изграждане на доверие и иновативни подходи за сътрудничество между всички професионалисти в сферата на общественото здраве на местно, национално, регионално и Европейско ниво.

Темите на петте дни:

22 май: Психично здраве за всички

23 май: Разнообразие (различия) в здравето

24 май: Достъп до здравни грижи

25 май: Превенция и контрол на хроничните заболявания

26 май: Глобални извънредни ситуации в здравеопазването и ответни действия

Като редовни членове на асоциацията, преподавателите от Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ организират събития през цялата седмица, отразяващи актуалните проблеми в областта на общественото здраве.

Събития:

22 май 2023 г. (понеделник), 09:00 – 13:00 ч., Университетски център „Бачиново“.

Студентска конференция. Факултетът „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ ще проведе годишната си студентска конференция като част от събитията в Европейската седмица на общественото здраве. Студентите ще представят своите изследвания. Участници в конференцията ще се бъдат студенти, преподаватели и специалисти в областта на здравните науки и спорта.

23 май 2023 г. (вторник), 10:00 – 14:00 ч., Лаборатория №1, Спортен комплекс.

Женско здраве – изследване на хранителните навици и тяхното влияние в различните възрастови групи при жените и значението им за влиянието върху женското здраве.

 

25 май 2023 г. (четвъртък), 09:00 – 17:00 ч., зала 111, Учебен корпус № 8.

Как да се справим с епидемията от липса на физическа активност? – провеждане на скринингово изследване на телесния състав и анализ на физическите възможности на лица от различни възрасти. Те ще бъдат информирани и за вредата от обездвижването, както и насоки за справяне с него и подобряване на физическото състояние според възрастта и интересите на участниците.

25 май 2023 г. (четвъртък), 09:00 – 13:00 ч., зала 111, Учебен корпус № 8.

Поведенческа наука и хронични заболявания – Оценка на състоянието на краката и профилактика на плоскостъпие като предпоставка за неправилна стойка и хронични болки в опорно-двигателния апарат.

25 май 2023 г. (четвъртък), 10:00 – 14:00 ч., зала 102 и зала 103, Учебен корпус № 8.

Отражение на COVID-19 върху комуникацията и преглъщането – Оценка на гласа, говора, слуха и преглъщането на хора, преболедували COVID-19.