Министърът на Министерството на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова на тържествена церемония по откриване на академичната 2023/2024 година, поднесе специално приветствие към студентите от всички специалности във факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт", Югозападен университет "Неофит Рилски ", поздравявайки ги за избор на професии, които тя определи като професии на бъдещето, пожелавайки им много здраве и дръзновение. https://www.mlsp.government.bg/ministr-shalapatova-pred-studenti-sotsialen-rabotnik-e-profesiya-na-bdeshcheto