Със семинар беше отбелязан Европейският ден на логопедичната терапия в ЮЗУ „Неофит Рилски“

С практически семинар под надслов „Сътрудничество на логопеда с други специалисти“ беше отбелязан Европейският ден на логопедичната терапия в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Събитието беше открито от ръководителя на катедра „Логопедия“ доц. д-р Елка Горанова, която пожела ползотворна и успешна работа на участниците.

От името на ректорското ръководство на Югозападния университет заместник-ректорът по научноизследователската дейност и докторантското развитие доц. д-р Петрана Стойкова прочете поздравителен адрес.

Сред гостите на научния форум бяха преподаватели и студенти от университета, директори на бази за практическо обучение на студентите от специалност „Логопедия“ и логопеди от практиката.

Бяха презентирани теми от различни направления, които предизвикаха силен интерес. Представени и демонстрирани бяха нови методи за диагностика по последни научно базирани технологии. Обект на дискусия бяха диагностиката и терапията на нарушения на гласа, говора и гълтането, управлението на стреса, езиковите нарушения, кинезитерапията при пациенти с централна увреда, подходи, приложими при проблеми с писането.

Участниците в семинара имаха възможност да наблюдават демонстрация на логопедична работа със социално-асистивни роботи, която намира своето приложение при работа с деца със специални потребности. Оживена дискусия предизвика и демонстрацията на приложение за изследването на дъвкането и походката. Въпреки различните направления, съвместната дейност на специалисти от сферата на общественото здраве още веднъж доказа своята необходимост и резултатност от екипната работа.