Ученици от средните училища посетиха катедра „Здравни грижи“

 

10 май 2024 година беше един изключително вълнуващ и ползотворен ден за студентите и преподавателите в катедра „Здравни грижи“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“, която отвори врати за учители и ученици от средните училища.

По време на събитието ученици от 11. ОУ „Христо Ботев“ и ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ в Благоевград имаха възможност да се запознаят с различните аспекти на медицинската професия.

Бяха представени разнообразни активности, целящи да запознаят посетителите с различните специалности в направлението „Здравни грижи“. Едни от най-впечатляващите моменти бяха демонстрациите на сестрински и акушерски умения, по време на които студенти и преподаватели показаха техниките за кардиопулмонална ресусцитация и грижа за възрастен пациент и новородено.

Участниците имаха възможността да се включат в ролеви игри, които им дадоха представа за техниката на изпълнение на инжекционната терапия, важността на обработката на рани и интензивните грижи и да изпитат реалните предизвикателства на сестринската практика.

Симулациите на нормално раждане бяха особено впечатляващи, като учениците имаха възможността да се включат и да преживеят ситуации, които са реалистични за акушерската практика.

Гостите взеха участие и във викторина, насочена към здравословния начин на живот и рационалното хранене, като се забавляваха и учеха едновременно. Демонстрациите на дентална профилактика и превързочна техника допълниха богатата програма на събитието.

Денят на отворените врати в катедра „Здравни грижи“ беше изпълнен със знание, интерактивност и вълнение, а учениците откриха нови страни на медицинската професия и се вдъхновиха за бъдеща кариера в областта на здравните грижи.