Семинар на тема „Фотовойс: възможности за приложение в социалните дейности и изследвания“ се проведе днес в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

      Събитието, организирано от катедра „Медико-социални науки“ съвместно с фондация „Солидарност в действие“, бе открито от гл. ас. д-р Силвия Митева, преподавател в катедрата.

     Д-р Митева отбеляза, че семинарът е по повод Деня на социалния работник, който тази година е под мотото „Зачитане на многообразието, чрез съвместни социални действия“.

Водещи на събитието бяха Маги Назер – социолог и Катерина Борисова – филмов режисьор.

       В рамките на семинара присъстващите имаха възможност да се запознаят със същността и историята на метода фотовойс, с основните му цели, както и с неговото приложение.

       Водещата Маги Назар отбеляза, че фотовойс е изследователска методология, в която различни таргет групи взимат участие като изследователи по определени теми, които за тяхната общност са значими. Така те могат да изследват и да предлагат решения по различни социални проблеми. Маги Назар отбеляза, че до момента в рамките на проекта „VOICE“ са преминали обучение 80 участници. Сред тях са и студенти от специалност „Социални дейности“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“, които участваха в тридневните обучения във Виена и Италия, под ръководството на гл. ас. д-р Силвия Митева.

      Лекторите в семинара разказаха пред присъстващите, че фотовойс е иновативен творчески метод за споделяне на лични и колективни истории, гледни точки и преживявания, онагледени чрез снимки. Фотовойс може да бъде ценен източник на данни за научни изследвания, застъпничество, политически реформи. Те подчертаха, че подходът насърчава критичното мислене и диалог и колективното извеждане на заключения и препоръки. Това се случва чрез дискутиране на фотографиите в големи и малки групи и синтезирането на индивидуалните гледни точки в групови послания.

      Методът позволява на всички, независимо от техните предварителни умения или знания, да допринесат с гледните си точки и да развият уменията си за себеизразяване, следвайки стъпките на процеса.

    Основните три цели на фотовойс са: да се чува гласа на хората: възможност за участниците да осведомят обществото за проблемите, пред които са изправени, да се застъпят за правата си, да обменят информация; да ангажира участниците в критичен диалог, да им помогне да придобият увереност в своите способности и тяхната роля в обществото като агенти на промяната; да се достигне до политиците и да се повлияе на политическите решения чрез повишаване на осведомеността по конкретни въпроси.

0Y1A9764

 0Y1A97750Y1A97820Y1A9786

      

 0Y1A9769