В Югозападния университет „Неофит Рилски“ днес се проведоха два уъркшопа, които са част от инициативите в Глобалната седмица на общественото здраве.

В първия, на тема „Овластяване на общността – защита на малцинствените и най-уязвими групи“, се включиха студенти от специалностите „Социални дейности“ и „Логопедия“. Организатори на събитието бяха преподавателите от катедра „Медико-социални науки“, а водещи на уъркшопа бяха гл. ас. д-р Мария Стойкова и гл. ас. д-р Силвия Митева. Студентите участваха активно в организираните дейности, която цел беше да представи процеса на овластяване като възможност за подкрепа на индивиди и общност.

2. Уъркшоп с участиетио на студенти1

            Вторият уъркшоп на тема „Обучение на специалисти, работещи с най-уязвимите и малцинствени групи за превенция и ранно откриване на слухови нарушения“ се проведе в хибридна форма – присъствено и онлайн. Той бе воден от гл. ас. д-р Анна Андреева от катедра „Логопедия“, която проведе обучение на специалисти, работещи с най-уязвимите и малцинствени групи за превенция и ранно откриване на слухови нарушения. Разгледаният проблем предизвика продуктивна дискусия, по време на която специалистите от практиката и преподавателите от катедрите „Логопедия“ и „Медико-социални науки“ се обединиха около идеята за съвместна бъдеща работа и провеждане на скрининг процедури на терен сред децата от уязвимите и малцинствени групи, съпроводено с обучение за техните родители.

            Събитията, организирани от академичния състав на катедрите „Логопедия“, „Медико-социални науки“ и „Кинезитерапия“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, по повод второто издание на Глобалната седмица на общественото здраве, продължават и утре – 6 април.

            В 12:00 ч. в Центъра по логопедия на ЮЗУ „Неофит Рилски“ (зала 106, Учебен корпус № 8) ще се проведе уъркшоп на тема „Логопедични интервенции за лица преболедували COVID-19“, а от 14:00 ч. до 16:00 ч. специалисти от Катедрата по логопедия и Катедрата по кинезитерапия ще проведат оценка на баланса, походката, равновесието, дъвкането и гълтането при възрасни лица.

 

Гл. ас. д р Анна Анреева2
      

 

 

Обучение на специалисти работещи с най уязвимите и малцинствени групи за превенция и ранно откриване на слухови нарушения