e karashtranova  Доц. д-р Миглена Симонска-Цацова

  house Учебен корпус №1, кабинет 483

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 73 588 530

 phone +359 889 287 003

 

 

 Научни интереси

Заекването и неврологично базирани комуникативни нарушения при деца и възрастни

Преподавани дисциплини

Въведения в логопедията; Комуникативни нарушения при неврологични увреди при деца и възрастни (дизартрия, афазия, апраксия); Нарушения на плавността на речта; Нарушения на дъвченето и гълтането (дисфагия); Комплексна логопедична работа при деца и подрастващи с ДЦП; Нарушения на писмената комуникация; Заекване в ранното детство; Логопедична работа при невродегенеративни заболявания

АИС: https://ais.swu.bg/profile/miglena_simonska  

 

 

m mitov  

  Доц. д-р Христо Златанов

  house Учебен корпус №1, кабинет 492

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

Научни интереси

Диагностика и лечение на ушни, носни и гърлени болести.

Преподавани дисциплини

Оториноларингология; Аудиология; Фониатрия

 

 

 

m mitov  

  Доц. д-р Екатерина Митова, дм

  house Учебен корпус №1, кабинет 492

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

Научни интереси

Социална медицина и здравен мениджмънт и терапия и рехабилитация, педиатрия, ерготерапия

Преподавани дисциплини

Въведение в общественото здраве; Социална медицина, Социална рехабилитация и промоция на здраве; Педиатрия; Ерготерапия; Спортна медицина и хигиена; Медицинска генетика

АИС: https://ais.swu.bg/profile/ekaterina

 

 

 

m mitov  

  Доц. д-р Елка Горанова

  house Учебен корпус №1, кабинет 492

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси

Нарушения на плавността на речта, биологична обратна връзка, логопедична работа при емоционално-поведенчески нарушения

Преподавани дисциплини

Артикулационни нарушения; Езикови нарушения при деца; Приложна неврофизиология; Комуникативни нарушения при eмоционално-поведенчески нарушения и психични заболявания; Практика базирана на доказателства

АИС: https://ais.swu.bg/profile/elkalogo

 

 

 

m mitov  

  Гл. ас. д-р Анна Андреева

  house Учебен корпус №1, кабинет 483

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

Научни интереси

Превенция, диагностика и терапия на лица със слухови и гласови нарушения, приложение на допълваща и алтернативна комуникация, асистиращи и роботизирани технологии при логопедична работа с лица с комуникативни нарушения;

Преподавани дисциплини

Слухови нарушения; фонационни нарушения; Алтернативни комуникативни стратегии; История на логопедията и сравнителна логопедия; Множествени нарушения; Комуникативни нарушения

АИС: https://ais.swu.bg/profile/anna_andreeva

 

 

 

m mitov  

  Ас. д-р Радостина Костова

  house Учебен Корпус №1, кабинет 487

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

Научни интереси

Диагностика и терапия на комуникативни нарушени при неврологични увреди при деца и възрастни, слухови нарушения

Преподавани дисциплини

Въведение в логопедията; Комуникативни нарушени при неврологични увреди при деца и възрастни I-ва част; Множествени нарушения ;Слухови нарушения; Клинична практика; Алтернативни комуникативни стратегии

АИС:https://ais.swu.bg/profile/radostina.kostova%40swu.bg

 

 

 

m mitov  

  Ас. д-р Цветомира Брайнова

  house Учебен Корпус №1, кабинет 487

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

Научни интереси

Диагностика и терапия на фонологични нарушения в предучилищна възраст, нарушения на писмената комуникация, Комуникативни нарушения при емоционално-поведенчески разстройства

Преподавани дисциплини

Нарушения на писмената комуникация; Комуникативни нарушения при емоционално-поведенчески нарушения и психични заболявания; Психология на аномалното развитие; Езикови нарушения при деца;

АИС:https://ais.swu.bg/profile/tsvetomira.boycheva

 

 

 

m mitov  

  Ас. Ангела Зелничка

  house Учебен Корпус №1, кабинет 487

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

Научни интереси

Диагностика и терапия на комуникативни нарушени при неврологични увреди при деца и възрастни; нарушения на дъвкането и гълтането

Преподавани дисциплини

Нарушения на дъвкането и гълтането, История на логопедията и сравнителна логопедия; Артикулационни и орофациални нарушения; Клинична логопедична практика; Комуникативни нарушения

АИС: https://ais.swu.bg/profile/a.zelnichka 

 

 

    Ас. д-р Добринка Огнянова Калпачка, дм

                             

 

 

 

 

elka

  Доц. д-р Елка Георгиева Горанова – ръководител катедра "Логопедия"

  house Учебен корпус №1, кабинет 492

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 73 588 530

 phone +359 886 666162