Кръгла маса за специалност „Кинезитерапия“

Екипът по проект „Проучване на ефекта на таргетирана радиочестотна терапия при мускулно-скелетни дисфункции и спортни травми“ – КП-06-ПМ-53/1 кани студентите, докторантите и преподавателите от специалност „Кинезитерапия“ на кръгла маса на тема „Клиничен ефект на комбинирана кинезитерапевтична методика с Текар терапия при спортисти след реконструкция на предна кръстна връзка.“

Събитието ще се проведе на 7 ноември 2023 г. (вторник) от 14:00 ч. в Университетския научноизследователски спортно-възстановителен център „Бачиново“.

Проектът „Проучване на ефекта на таргетирана радиочестотна терапия при мускулно-скелетни дисфункции и спортни травми“ КП-06-ПМ-53/1 е финансиран от Фонд Научни Изследвания – Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 г.