ЮЗУ „Неофит Рилски“ бе домакин на транснационална среща по проект „Map4Accessibility“

На 16 и 17 ноември 2023 година в Университетския център „Бачиново“ се проведе транснационалана среща по проект „Map4Accessibility“, финансиран по програма „Еразъм+“.

В проекта участват партньори от България, Италия, Белгия, Германия и Португалия. Целта му е да се разработи общоевропейско приложение за картографиране, което да предоставя информация за достъпността на обществените пространства, да насърчи студентската и гражданска ангажираност, да подкрепи социалното включване, както и да подпомогне създаването на по-достъпни физически и цифрово европейски институции и градове.

IMG 1