Семинар под надслов „BUEN VIVIR – споделено бъдеще за трансформираща промяна“ се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Форумът е част от серия събития по случай Световния ден на социалната работа, които катедра „Медико-социални науки“ организира за осма поредна година.

Събитието беше открито от ръководителя на катедрата доц. д-р Виктория Сотирова, която представи гостите и пожела ползотворна работа на участниците.

Приветствени думи към присъстващите отправи и деканът на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ (ФОЗЗГС) доц. д-р Миглена Симонска. В словото си тя акцентира върху значението на социалната работа и свързаните с нея професия и образование за обществото, както и върху качествата на социалните работници, справящи се всекидневно с редица предизвикателства и работещи всеотдайно за предоставяне на подкрепа и помощ на нуждаещи се хора.

Поздравителен адрес от името на декана на Философския факултет проф. д.с.н. Валентина Миленкова прочете доц. д-р Силвия Кръстева. Беше представен и поздравителен адрес от Денислава Светославова – студентка от катедра „Медико-социални науки“, реализирала се в сферата на социалните услуги.

Водещи на събитието бяхa второкурсничките от Студентския клуб по социална работа – Елена Димова и Мария Владимирова.

Сред гостите на научния форум бяха Мария Янкулова – директор на дирекция „Бюро по труда“ – Благоевград, Александър Балев – директор на дирекция „Социално подпомагане“, деканът на ФОЗЗГС доц. д-р Миглена Симонска, деканът на Стопанския факултет доц. д-р Райна Димитрова, доц. д-р Росица Дойновска – заместник-декан на ФОЗЗГС, доц. д-р Мариела Филипова – заместник-декан на ФОЗЗГС, заместник-деканът на Философския факултет доц. д-р Силвия Кръстева, ръководители на социални услуги, експерти, преподаватели, докторанти и студенти от Югозападния университет.

В рамките на семинара бяха представени актуални теми, свързани с възможностите, перспективите и предизвикателствата, пред които е изправена социалната работа в ерата на Индустрия 5.0, роботизираните технологии и неизбежните климатични промени.

Отбелязвайки Световния ден на социалната работа, академичната общност и практиката приеха принципа „BUEN VIVIR“, в което общностите, природата и технологиите ще спомогнат за изграждането на устойчиво и справедливо бъдеще за всички.


 

 

 

viber image 2024 03 19 16 03 56 745