Преподаватели и докторанти от ЮЗУ „Неофит Рилски“ взеха участие в научно-практическа конференция „Социалната работа в променящия се свят – образование, изследвания, политики и практики“

 В световната седмицата на социалната работа преподаватели и докторанти от катедра „Медико-социални науки“ и катедра „Логопедия“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“  на Югозападния университет взеха участие в научно-практическата конференция с международно участие ,,Социалната работа в променящия се свят – образование, изследвания, политики и практики“.

Събитието, организирано от Българската асоциация за образование по социална работа в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация за образование по социална работа и Българската асоциация на социалните работници, се проведе под надслов „Споделено бъдеще за трансформираща промяна“. Катедра „Медико-социални науки“ е член на Българската асоциация за образование по социална работа и от създаването ѝ през 2005 г. до момента е член на Управителния съвет.

На откриването на конференцията присъстваха ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев, министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова, зам.-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова, експерти, представители на държавни агенции, преподаватели, студенти и гости.

Работата на научния форум започна с пленарни доклади. Първият от тях бе на министъра на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова. Министър Шалапатова представи нова стратегия за подобряване на социалната работа, която има за цел да направи работата на над 49 000 души, които работят в социалната сфера, по-добра и да помогне за намирането на повече хора, които искат да станат социални работници.

Югозападният университет бе представен от ръководителя на катедра „Медико-социални науки“ доц. д-р Виктория Сотирова, гл. ас. д-р Мария Стойкова, гл. ас. д-р Анна Андреева и докторант Таня Иванова. Те изнесоха доклади, свързани с мотивацията за обучение на студените в специалност „Социални дейности“, превенцията и преодоляването на професионалното прегаряне при работещи в социалната сфера, добрите практики в социалната работа.