На 03 април 2024 г. от 10:30 ч. в зала 101 (Учебен корус № 1) ще се проведе семинар-дискусия на тема „Иновации в грижата за хора с диабет тип 2 – Проект „Намаляване на тежестта на незаразните заболявания чрез предоставяне на мултидисциплинарна интервенция с лечение в начина на живот при диабет тип 2 – CARE4DIABETES“, финансиран от Европейската комисия.

Хроничните незаразни болести са основна причина за здравната и социална тежест в България и в целия Европейски съюз. Основната цел на Проект „CARE4DIABETES“ е да се подобри и насърчи здравето в държавите членки на Европейския съюз, чрез намаляване на тежестта на диабет тип 2 (T2D) и свързаните с нея рискови фактори, както на обществото, така и на лично равнище.                                                                програма