Преподаватели от катедра „Логопедия“ и катедра „Кинезитерапия“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ ще извършват безплатна диагностика и план за терапия на лица, които са с придобити неврологични заболявания. Изследванията ще се осъществяват с новата апаратура за диагностика и анализ на динамична и статична мускулна активност при походка и мускулна активност при дъвкането BTS Teethan + FREEEMG, с която вече разполага Катедрата по логопедия.

Новата апаратура, обучението за работа с нея и безплатната диагностика на лица с придобити неврологични заболявания  са част от проект „Комплексна логопедична и кинезитерапевтична диагностика при лица с придобити неврологични заболявания” с ръководител доц. д-р Миглена Симонска.

Желаещите да се възползват от безплатната диагностика и план за терапия могат да се свържат с екипа на тел.  0882 36 01 03 – ас. Ангела Зелничка; тел. 088 51 11 104, гл. ас. д-р Миглена Габерска.