На 22 май 2023 г. (понеделник) от 09:00 ч. в Университетския център „Бачиново“ ще се проведе Студентска научна конференция, организирана от Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“.

По време на форума ще бъдат представени научноизследователски разработки на студенти и докторанти, съвместно с преподаватели от катедрите „Кинезитерапия“, „Спорт“, „Здравни грижи“, „Логопедия“, „Медико-социални науки“ и „Анатомия и физиология“.

ПРОГРАМА

QR код към програма на Студентската научна конференция

 conference program