На 5 май 2023 г. (петък) от 10:00 до 12:00 ч. катедра „Здравни грижи“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ организира Ден на отворените врати за представяне на специалност „Акушерка“. Събитието е по повод Международния ден на акушерката – 5 май.

В рамките на два часа студенти и преподаватели от катедрата ще представят презентации на различни теми: „Подготовка за приемане и обработка на бременна жена за раждане“, „Нормално раждане – периоди на раждането“, „Първи грижи за здраво новородено“ и „Кърмене на новородено“.

*Катедрата се намира в Девети учебен корпус, ул. „Братя Миладинови“ № 21