Представители на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ взеха участие в Общото събрание на Българската асоциация по обществено здраве, което се проведе на 4 май 2023 г. в град Плевен. По време на срещата деканът на факултета доц. д-р Миглена Симонска беше избрана в Управителния съвет на асоциацията.

При отчета на дейностите от изминалата година председателката на асоциацията доц. д-р Гена Грънчарова отбеляза, че представителите на Югозападния университет „Неофит Рилски“ са сред най-активните в страната. За втора поредна година преподаватели от Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ първи регистрират събития за Европейската седмица на общественото здраве, която е една от най-важните инициативи на Българската асоциация по обществено здраве.

От 22 до 26 май 2023 г. предстои 5-тата Европейска седмица на общественото здраве (EUPHW), която има за цел да повиши осведомеността и да насърчи сътрудничеството в областта на общественото здраве в Европа. Глобалната тема е „Общественото здраве: Глобални проблеми, локални действия“ и преподавателите от Югозападния университет са подготвили интересни инициативи, за да я отбележат.