Новини

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе семинар на тема „Превенция и подкрепа при насилие, основано на пола“.

Във форума, организиран от катедра „Медико-социални науки“ съвместно със Сдружение „Бъдещето сега“, участваха над 60 студенти от специалностите „Социални дейности“ и „Психология“.

На 23.11.2022 г. (сряда) от 10:30 ч. в зала 114 (Учебен корпус № 1) ще се проведе семинар на тема „Превенция и подкрепа при насилие, базирано на пола“.

Най-успешният български гимнастик Йордан Йовчев бе гост в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Той се срещна със студенти, преподаватели и граждани, пред които разказа за първите си стъпки в гимнастиката, за успехите, които е постигнал и за трудностите, които е срещал по време на състезателната си дейност.

В Университетския център „Бачиново“ днес бе открита юбилейната международна конференция „Иновации в езиковата и говорната патология“, посветена на 20-годишнината от основаването на катедра „Логопедия“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Двудневният научен форум бе открит от декана на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ и ръководител на Катедрата по логопедия доц. д-р Миглена Симонска. В началото на изказването си доц. Симонска отбеляза, че обучението по логопедия в Югозападния университет „Неофит Рилски“ датира от близо 40 години.

Преподаватели от катедра „Логопедия“ и катедра „Кинезитерапия“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ ще извършват безплатна диагностика и план за терапия на лица, които са с придобити неврологични заболявания. Изследванията ще се осъществяват с новата апаратура за диагностика и анализ на динамична и статична мускулна активност при походка и мускулна активност при дъвкането BTS Teethan + FREEEMG, с която вече разполага Катедрата по логопедия.