Новини

На 22 май 2023 г. (понеделник) от 09:00 ч. в Университетския център „Бачиново“ ще се проведе Студентска научна конференция, организирана от Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“.

По време на форума ще бъдат представени научноизследователски разработки на студенти и докторанти, съвместно с преподаватели от катедрите „Кинезитерапия“, „Спорт“, „Здравни грижи“, „Логопедия“, „Медико-социални науки“ и „Анатомия и физиология“.

Факултетът „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ се включи в Глобалната седмица на общественото здраве с редица инициативи.

Седмицата, която има за цел да породи дискусия относно най-добрите практики и липсващите пропуски, които са основни за превенцията на заболяванията и насърчаването на здравето и благосъстоянието, в ЮЗУ „Неофит Рилски“ завърши с уъркшоп на тема „Логопедични интервенции за лица преболедували COVID-19“.

По време на събитието, което се проведе в Центъра по логопедия, ас. д-р Радостина Костова представи систематизиран анализ на специализираната литература по проблема. Участниците в уъркшопа се запознаха с инструменти за логопедична диагностика и програми за терапия, подходящи за лица, които проявяват нарушения на гласа, речта и гълтането като последици от COVID-19.

След семинара преподаватели от Катедрата по логопедия и Катедрата по кинезитерапия проведоха безплатна диагностика на баланса, походката, равновесието, дъвкането и гълтането. След установени отклонения специалистите дадоха насоки и препоръки за подобряване на състоянието.

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ днес се проведоха два уъркшопа, които са част от инициативите в Глобалната седмица на общественото здраве.

В първия, на тема „Овластяване на общността – защита на малцинствените и най-уязвими групи“, се включиха студенти от специалностите „Социални дейности“ и „Логопедия“. Организатори на събитието бяха преподавателите от катедра „Медико-социални науки“, а водещи на уъркшопа бяха гл. ас. д-р Мария Стойкова и гл. ас. д-р Силвия Митева. Студентите участваха активно в организираните дейности, която цел беше да представи процеса на овластяване като възможност за подкрепа на индивиди и общност.

2. Уъркшоп с участиетио на студенти1

 

По повод второто издание на Глобалната седмица на общественото здраве, която започва на 3 април 2023 г., академичният състав на катедрите „Логопедия“, „Медико-социални науки“ и „Кинезитерапия“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ организира няколко съвместни събития.

На 5 април 2023 г. (сряда) от 11:00 ч. в зала 481 (Учебен корпус №1) ще се проведе уъркшоп на тема „Обучение на специалисти, работещи с най-уязвимите и малцинствени групи за превенция и ранно откриване на слухови нарушения“. Събитието ще бъде достъпно и в платформата „BigBlueButton”. Обучението е подходящо за логопеди, специални педагози, психолози, социални работници, медиатори и учители. Уъркшопът се организира в рамките на проект „Влияние на придобитите слухови нарушения върху комуникацията и социализацията“ с ръководите гл. ас. д-р Анна Андреева.

            На 6 април 2023 г. (четвъртък) от 12:00 ч. в Центъра по логопедия на ЮЗУ „Неофит Рилски“ (зала 106, Учебен корпус № 8) ще се проведе уъркшоп на тема „Логопедични интервенции за лица преболедували COVID-19“. Събитието се провежда в рамките на проект „Прояви на дизартрия, дисфония и дисфагия при преболедували COVID-19 и влиянието на нарушенията върху качеството на живот“ с ръководител ас. д-р Радостина Костова.

На 6 април 2023 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 16:00 ч. в Центъра по логопедия специалисти от Катедрата по логопедия и Катедрата по кинезитерапия ще проведат оценка на баланса, походката, равновесието, дъвкането и гълтането при възрасни лица. Ако бъдат установени нарушения в резултат на получените данни, ще бъдат дадени насоки и препоръки за профилактика и лечение. Събитието се организира в рамките на проект „Комплексна логопедична и кинезитерапевтична диагностика при лица с придобити неврологични заболявания“ с ръководите доц. д-р Миглена Симонска.

По случай Световния ден на социалната работа, студенти и преподаватели от катедра „Медико-социални науки“ към Югозападния университет „Неофит Рилски“ посетиха Дома за стари хора „Света Петка“ в Благоевград. Студентите от специалност „Социални дейности“ поздравиха възрастните хора със специално подготвена програма и домашно приготвени печива. Те изработиха поздравителни адреси и забавляваха възрастните хора, като ги потопиха в света на чудесата с илюзиониста Радослав Георгиев. Студенти от първи курс разказаха притчи за щастието и мъдростта.