Новини

На 16-ти ноември 2023 година, в деня на Толерантността  студентите от четвърти и втори курс на специалността “Социални дейности” към Катедра “Медико-социални науки”, Факултет “Обществено здраве, здравни грижи и спорт” с преподаватели: гл.ас.д-р Йоанна Цветанова и гл.ас.д-р Силвия Митева проведоха практичен тренинг в Дом Ильо Войвода и посетиха ЦНСТ за възрастни с умствена изостаналост, ЦНСТ за деца и младежи с увреждания и Център за работа с деца на улицата в гр. Кюстендил.

ЮЗУ „Неофит Рилски“ бе домакин на транснационална среща по проект „Map4Accessibility“

На 16 и 17 ноември 2023 година в Университетския център „Бачиново“ се проведе транснационалана среща по проект „Map4Accessibility“, финансиран по програма „Еразъм+“.

В проекта участват партньори от България, Италия, Белгия, Германия и Португалия. Целта му е да се разработи общоевропейско приложение за картографиране, което да предоставя информация за достъпността на обществените пространства, да насърчи студентската и гражданска ангажираност, да подкрепи социалното включване, както и да подпомогне създаването на по-достъпни физически и цифрово европейски институции и градове.

IMG 1

 

 

Кръгла маса за специалност „Кинезитерапия“

Екипът по проект „Проучване на ефекта на таргетирана радиочестотна терапия при мускулно-скелетни дисфункции и спортни травми“ – КП-06-ПМ-53/1 кани студентите, докторантите и преподавателите от специалност „Кинезитерапия“ на кръгла маса на тема „Клиничен ефект на комбинирана кинезитерапевтична методика с Текар терапия при спортисти след реконструкция на предна кръстна връзка.“

Събитието ще се проведе на 7 ноември 2023 г. (вторник) от 14:00 ч. в Университетския научноизследователски спортно-възстановителен център „Бачиново“.

Проектът „Проучване на ефекта на таргетирана радиочестотна терапия при мускулно-скелетни дисфункции и спортни травми“ КП-06-ПМ-53/1 е финансиран от Фонд Научни Изследвания – Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 г.

Кръгла маса за специалност „Кинезитерапия“

Екипът по проект „Проучване на ефекта на таргетирана радиочестотна терапия при мускулно-скелетни дисфункции и спортни травми“ – КП-06-ПМ-53/1 кани студентите, докторантите и преподавателите от специалност „Кинезитерапия“ на кръгла маса на тема „Приложение на Текар терапия при пациенти с хронична неспецифична болка в лумбо-сакрален дял на гръбначния стълб.“

Събитието ще се проведе на 3 ноември 2023 г. (петък) от 13:00 ч. в Университетския научноизследователски спортно-възстановителен център „Бачиново“.

Проектът „Проучване на ефекта на таргетирана радиочестотна терапия при мускулно-скелетни дисфункции и спортни травми“ КП-06-ПМ-53/1 е финансиран от Фонд Научни Изследвания – Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 г.

Министърът на Министерството на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова на тържествена церемония по откриване на академичната 2023/2024 година, поднесе специално приветствие към студентите от всички специалности във факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт", Югозападен университет "Неофит Рилски ", поздравявайки ги за избор на професии, които тя определи като професии на бъдещето, пожелавайки им много здраве и дръзновение. https://www.mlsp.government.bg/ministr-shalapatova-pred-studenti-sotsialen-rabotnik-e-profesiya-na-bdeshcheto