Учени, преподаватели и студенти дискутираха приложението на роботизираните технологии в здравните професии на научен семинар в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Научен семинар на тема „Роботизираните технологии в помощ на здравните професии“ се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Събитието, организирано от катедра „Логопедия“, е в рамките на проект по Фонд научни изследвания „Иновативна методология за интегриране на асистиращи технологии в логопедичната терапия при деца и подрастващи“. Партньори по проекта са Институтът по роботика към Българска академия на науките (БАН) и Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБит). Модератор на семинара бе гл. ас. д-р Анна Андреева.

Събитието беше открито от декана на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ доц. д-р Миглена Симонска. Тя пожела успех на научния форум и изрази надежда, че ползотворното сътрудничество с партньорите по проекта ще продължи и след приключването му.

От името на ректорското ръководство приветствие към участниците поднесе заместник-ректорът по научноизследователската дейност и докторантското развитие доц. д-р Петрана Стойкова.

Семинарът започна с презентацията на проф. д-р Анна Лекова, ръководител секция „Интерактивна роботика и системи за управление“ към Института по роботика на БАН. Тя представи приложението на социално асистивен и разговорен робот на име Furhat за логопедични интервенции и демонстрира как той подпомага ученето на текстове.

Оживена дискусия сред присъстващите предизвика представянето на робота Нао, програмиран от българските специалисти от Института по роботика да помага на деца със специални потребности. Роботът разполага с няколко сценария на действие – може да пее, да имитира, да показва упражнения и да играе с децата, разпознава снимки и провежда разговор.

На научния форум беше демонстрирана и разработка на екзоскелетни роботи, които се използват за рехабилитация на ръка след инсулт. Тя е съвместна разработка на проф.        д-р Таньо Танев и негов индийски колега.

Семинарът завърши с презентацията на ас. д-р Каур от Индия, която чрез изследване с електроенцефалограма (ЕЕГ) прави неврокогнитивен анализ на нивото на умора след провеждане на обучение по метода на сугестопедията.2345671