Новини

Информационно-образователна кампания за превенция и контрол на хроничните незаразни болести на тема „Информирано общество, здраво бъдеще“- 16.05.2024г

 

На 16-и май, 2024 г. пред зала „22-ри септември“ бе проведена информационно-образователна кампания за превенция и контрол на хроничните незаразни болести на тема "Информирано общество, здраво бъдеще" като част от инициативите организирани в рамките на Европейската седмица на общественото здраве. Събитието представляваше важна стъпка в насърчаването на здравословния начин на живот и предотвратяването на различни хронични заболявания. Инициативата, организирана от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Благоевград в партньорство с Югозападния университет "Неофит Рилски" и Община Благоевград, не само представи полезна информация и ресурси за превенция на хроничните болести на общността, но и събра голям брой заинтересовани участници.

Участниците от факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ с представители от различни катедри „Здравни грижи“, „Кинезитерапия“, „Логопедия“ и „ Медико-социални науки“, както и фирмени представители, проявиха голям ентусиазъм и ангажираност в инициативата, като предложиха богата гама от активности и съвети за подобряване на здравето и благополучието.

Събитието привлече огромен интерес от страна на обществото. Участниците бяха впечатлени от разнообразните тематични кътове и активности, които предложиха възможност за консултации, скрининг процедури и диагностика на различни хронични заболявания. На мястото беше налична мобилна лаборатория, която осигури възможност на посетителите да направят кръвни изследвания и да получат бързи и надеждни резултати от своите изследвания.

Европейската седмица на общественото здраве, която се провежда между 13 и 17 май 2024 година, допринесе за повишаване на осведомеността на обществото относно важността на здравословния начин на живот и превенцията на болестите. Това е важно събитие, което не само насърчава сътрудничеството и обмена на знания между специалисти, но и вдъхновява обществото да се грижи за своето здраве и благополучие.

Организаторите на събитието се погрижиха за неговото безпроблемно протичане и предоставиха ценни ресурси и информация за подобряване на здравните показатели.

Този вид инициативи съчетават образователен и практически подход, като подкрепят усилията за превенция на хроничните болести и насърчават здравословния начин на живот. Благодарение на ангажимента на организаторите и активното участие на обществеността информационно-образователна кампания ще окаже значително въздействие върху здравето и благополучието на местната общност.

Студентска научна конференция събра над 150 участници в ЮЗУ „Неофит Рилски“

В Университетския център „Бачиново“ се проведе Студентска научна конференция, организирана от Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ на Югозападния университет. В събитието взеха участие студенти, докторанти, млади учени и преподаватели от катедри „Логопедия“, „Здравни грижи“, „Медико-социални науки“, „Анатомия и физиология“, „Кинезитерапия“ и „Спорт“. Научната конференция е част от събитията, по повод Европейската седмица по обществено здраве (13-17 май 2024г.).

Деканът на Факултет “Обществено здраве, здравни грижи и спорт” официално откри поредната ежегодна научна конференция. Доц. д-р Миглена Симонска приветства студентите от факултета и ги насърчи да продължават да горят в науката, която се развива на най-високо академично и научно-изследователско ниво в ЮЗУ “Неофит Рилски”.

По време на форума бяха представени научноизследователски разработки на студенти и докторанти, разработени съвместно с преподаватели от катедрите „Кинезитерапия“, „Спорт“, „Здравни грижи“, „Логопедия“, „Медико-социални науки“ и „Анатомия и физиология“.

Докладите на участниците бяха приети с голям интерес и предизвикаха оживени дискусии. Факултет “Обществено здраве, здравни грижи и спорт” обучава своите студенти чрез иновативни диагностични и терапевтични методики, базирани на практики, основани на доказателства. В резултат на това студентите показаха високи научни знания и компетенции в представените изследвания.

Денят премина с успешно проведена колаборация между отделните катедри, споделяне на опит между студентите във факултета, обмяна на идеи за провеждане на бъдещи научни проучвания и споделяне на академични и професионални знания и умения.

В рамките на конференцията бе представено и мобилно приложение за картографиране, което да предоставя информация за достъпността на обществените пространства, да насърчи студентската и гражданска ангажираност, да подкрепи социалното включване, както и да подпомогне създаването на по-достъпни физически и цифрово европейски институции и градове. Създаването на приложението е финансирано от програма „Еразъм+“ по проект „Map4Accessibility“, в който Югозападният университет е партньор. Партньори в проекта са и университети и сдружения от Италия, Белгия, Германия, България и Португалия.

Събитието е отразено в страницата на Европейската асоциация на общественото здраве (EUPHA), HW 6 (https://eupha.org/euphw_page.php?p=HW6 ).

#EUPHW2024

#swu

#map4accessibility

 

 

 

 

 

 

    Церемония по връчване на дипломите на завършилите студенти  от Факултет  „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“

    На 30 май 2024 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Аулата на Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград ще се проведе тържествена церемония по връчване на дипломите на завършилите студенти от Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, випуск  2023 г.

   Дипломираните студенти, които ще присъстват на тържествената церемония, да заявят участието си предварително до 28.05.2024 г. на телефон 073/ 588 543/  или  0882 818 543 /Учебен отдел/.дипломиране

Световният ден на гласа бе отбелязан в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Събитието беше организирано от гл. ас. д-р Анна Андреева, ас. д-р Радостина Костова и ас. Ангела Зелничка от катедра „Логопедия“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“  съвместно с доц. д-р Бинка Добрева от катедра „Музика“, ас. Николай Бързаков от катедра „Телевизионно, театрално и киноизкуство“ и техните студенти.

Събитието, което се състоя в кафе „Бон Тон“, беше открито от гл. ас. д-р Анна Андреева. Тя разказа, че Световният ден на гласа се празнува всяка година на 16 април, а основната му цел е да се насърчат повече хора да оценят гласовото си здраве и да предприемат действия за подобряване и поддържане на добри гласови навици.

Празникът започна с представяне на различни техники за загрявка на гласа от студенти от специалност „Актьорско майсторство“, които предизвикаха голям интерес сред присъстващите. След тях на импровизираната сцена излязоха талантливите студентки от катедра „Музика“ към Факултета по изкуствата, ръководени от доц. д-р Бинка Добрева. Те демонстрираха различни модели и техники на изпълнение чрез своите гласове. Голямо вълнение и бурни аплодисменти предизвика изпълнението на емблематичната песен „Притури се планината“ от Христина Ненкова, Валентина Шарденкова, ас. Беатрис Александрова и доц. Добрева.

Събитието завърши с викторина с награди, в която участниците отговаряха на любопитни въпроси, свързани с човешкия глас.

 

Преподаватели, докторанти и студенти  от ЮЗУ „Неофит Рилски“ участваха в най-голямата логопедична конференция в България – „Приложна логопедия“

В периода 29 – 31 март в Пловдив се състоя конференция „Приложна логопедия“, организирана от Логопедия.БГ. Организаторите посрещнаха над 400 участници от цялата страна, сред които бяха преподаватели, докторанти и студенти от катедра „Логопедия“ на Югозападния университет  „Неофит Рилски“.

Тридневният форум бе изпълнен с богата лекционна програма, семинари и възможности за създаване на нови контакти, обмяна на ценен опит и знания с водещи лектори в областта.

В края на първия лекционен ден ас. Ангела Зелничка направи практическо представяне на съвременна техника за изследване на дъвкането – BTS FREEEMG, закупена по Проект RP-A3/22 „Комплексна логопедична и кинезитерапевтична диагностика на лица с придобити неврологични заболявания“, която е и част от висококачествената техника за диагностика на катедра „Логопедия“. С интерес бе изслушана и лекцията на декана на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ доц. д-р Миглена Симонска, която постави акцент върху диагностични аспекти на заекването, базирани на доказателства.

В рамките на конференцията бе организирано и изложение ЕКСПО, на което бяха представени водещи вносители и производители на материали и игри в подкрепа на логопедичната терапия.