Новини

            На 5 май 2023 г. (петък) от 10:00 до 12:00 ч. катедра „Здравни грижи“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ организира Ден на отворените врати за представяне на специалност „Акушерка“. Събитието е по повод Международния ден на акушерката – 5 май.

В рамките на два часа студенти и преподаватели от катедрата ще представят презентации на различни теми: „Подготовка за приемане и обработка на бременна жена за раждане“, „Нормално раждане – периоди на раждането“, „Първи грижи за здраво новородено“ и „Кърмене на новородено“.

*Катедрата се намира в Девети учебен корпус, ул. „Братя Миладинови“ № 21

На 26 април 2023 г. в Благоевград се проведе втора обиколка по проект ERASMUS+ Map4Accessibility, в който ЮЗУ „Неофит Рилски“ е дългогодишен партньор. Чрез пилотно тестване на специално създадено приложение, обиколката имаше за цел да проучи достъпността на градската среда и възможността за свободно придвижване и самостоятелност на хората с увреждания.

Достъпността на няколко града в Европа ще бъде картографирана, за да бъде в услуга на потребители с различни нужди и предпочитания с помощта на приложението. Потребителите ще могат да филтрират по профил #disability, ще добавят препятствия по обществените пътища и ще избират най-достъпните #маршрути, за свободно придвижване, съобразено с техните нужди.

Студентите от катедра „Кинезитерапия“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ успяха да обходят 5 различни маршрута, водещи до централната част на Благоевград и да отбележат в приложението критичните точки за свободен достъп на хора с увреждания в градска среда.

Приложението, скоро ще бъде достъпно за цялата общественост и всеки гражданин ще може да допринесе чрез добавяне на информация за достъпността по населени места.

https://map4accessibility.eu/

На 22 май 2023 г. (понеделник) от 09:00 ч. в Университетския център „Бачиново“ ще се проведе Студентска научна конференция, организирана от Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“.

По време на форума ще бъдат представени научноизследователски разработки на студенти и докторанти, съвместно с преподаватели от катедрите „Кинезитерапия“, „Спорт“, „Здравни грижи“, „Логопедия“, „Медико-социални науки“ и „Анатомия и физиология“.

Факултетът „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ се включи в Глобалната седмица на общественото здраве с редица инициативи.

Седмицата, която има за цел да породи дискусия относно най-добрите практики и липсващите пропуски, които са основни за превенцията на заболяванията и насърчаването на здравето и благосъстоянието, в ЮЗУ „Неофит Рилски“ завърши с уъркшоп на тема „Логопедични интервенции за лица преболедували COVID-19“.

По време на събитието, което се проведе в Центъра по логопедия, ас. д-р Радостина Костова представи систематизиран анализ на специализираната литература по проблема. Участниците в уъркшопа се запознаха с инструменти за логопедична диагностика и програми за терапия, подходящи за лица, които проявяват нарушения на гласа, речта и гълтането като последици от COVID-19.

След семинара преподаватели от Катедрата по логопедия и Катедрата по кинезитерапия проведоха безплатна диагностика на баланса, походката, равновесието, дъвкането и гълтането. След установени отклонения специалистите дадоха насоки и препоръки за подобряване на състоянието.

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ днес се проведоха два уъркшопа, които са част от инициативите в Глобалната седмица на общественото здраве.

В първия, на тема „Овластяване на общността – защита на малцинствените и най-уязвими групи“, се включиха студенти от специалностите „Социални дейности“ и „Логопедия“. Организатори на събитието бяха преподавателите от катедра „Медико-социални науки“, а водещи на уъркшопа бяха гл. ас. д-р Мария Стойкова и гл. ас. д-р Силвия Митева. Студентите участваха активно в организираните дейности, която цел беше да представи процеса на овластяване като възможност за подкрепа на индивиди и общност.

2. Уъркшоп с участиетио на студенти1