Новини

На 03 април 2024 г. от 10:30 ч. в зала 101 (Учебен корус № 1) ще се проведе семинар-дискусия на тема „Иновации в грижата за хора с диабет тип 2 – Проект „Намаляване на тежестта на незаразните заболявания чрез предоставяне на мултидисциплинарна интервенция с лечение в начина на живот при диабет тип 2 – CARE4DIABETES“, финансиран от Европейската комисия.

Хроничните незаразни болести са основна причина за здравната и социална тежест в България и в целия Европейски съюз. Основната цел на Проект „CARE4DIABETES“ е да се подобри и насърчи здравето в държавите членки на Европейския съюз, чрез намаляване на тежестта на диабет тип 2 (T2D) и свързаните с нея рискови фактори, както на обществото, така и на лично равнище.                                                                програма

     

Преподаватели и докторанти от ЮЗУ „Неофит Рилски“ взеха участие в научно-практическа конференция „Социалната работа в променящия се свят – образование, изследвания, политики и практики“

 В световната седмицата на социалната работа преподаватели и докторанти от катедра „Медико-социални науки“ и катедра „Логопедия“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“  на Югозападния университет взеха участие в научно-практическата конференция с международно участие ,,Социалната работа в променящия се свят – образование, изследвания, политики и практики“.

Семинар под надслов „BUEN VIVIR – споделено бъдеще за трансформираща промяна“ се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Форумът е част от серия събития по случай Световния ден на социалната работа, които катедра „Медико-социални науки“ организира за осма поредна година.

Събитието беше открито от ръководителя на катедрата доц. д-р Виктория Сотирова, която представи гостите и пожела ползотворна работа на участниците.

По случай Световния ден на социалната работа катедра „Медико-социални науки“ на Югозападен университет „Неофит Рилски“ организира семинар на тема „BUEN VIVIR – споделено бъдеще за трансформираща промяна“. В рамките на семинара ще бъдат представени актуални теми, свързани с възможностите, перспективите и предизвикателствата, пред които е изправена социалната работа в ерата на Индустрия 5.0, роботизирани технологии и неизбежни климатични промени.

Събитието ще се състои на 19 март 2024г. в Учебен корпус №1 на Югозападен университет „Неофит Рилски“, зала 1479 от 10:30 ч.

ПРОГРАМА

ПОКАНА

Със семинар беше отбелязан Европейският ден на логопедичната терапия в ЮЗУ „Неофит Рилски“

С практически семинар под надслов „Сътрудничество на логопеда с други специалисти“ беше отбелязан Европейският ден на логопедичната терапия в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Събитието беше открито от ръководителя на катедра „Логопедия“ доц. д-р Елка Горанова, която пожела ползотворна и успешна работа на участниците.