Новини


От 16.03.2024 г. започва провеждането на предварителните кандидатстудентски изпити за специалност "Спорт" към факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт"

https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admse/36-pbacc/1421-examsgr

https://www.swu.bg/bg/pkssportbg

По повод Европейския ден на логопедичната терапия преподавателският колектив на катедра “Логопедия” към факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ на Югозападен университет „Неофит Рилски“ организира семинар под надслов “Сътрудничество на логопеда с други специалисти”. Събитието ще се проведе на 06.03.2024 г. (сряда) в учебен корпус № 1, зала 114 от 10:30 ч.

По повод Световния ден на слуха преподаватели и студенти от катедра „Логопедия“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще проведат безплатен скрининг и оценка на слуха

За поредна година преподаватели и студенти от катедра „Логопедия“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ организират безплатен скрининг и оценка на слуха за всички възрастови групи в периода 1 март – 31 март 2024 г.

Безплатни логопедични консултации в ЮЗУ „Неофит Рилски“ по повод Европейския ден на логопедичната терапия и професионалния празник на логопедите

За поредна година Центърът по логопедия към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ ще се включи в кампанията „Логопед с добро сърце“, която ще премине под надслов „Провери за да знаеш!“.

Учени, преподаватели и студенти дискутираха приложението на роботизираните технологии в здравните професии на научен семинар в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Научен семинар на тема „Роботизираните технологии в помощ на здравните професии“ се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Събитието, организирано от катедра „Логопедия“, е в рамките на проект по Фонд научни изследвания „Иновативна методология за интегриране на асистиращи технологии в логопедичната терапия при деца и подрастващи“. Партньори по проекта са Институтът по роботика към Българска академия на науките (БАН) и Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБит). Модератор на семинара бе гл. ас. д-р Анна Андреева.

Събитието беше открито от декана на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ доц. д-р Миглена Симонска. Тя пожела успех на научния форум и изрази надежда, че ползотворното сътрудничество с партньорите по проекта ще продължи и след приключването му.

От името на ректорското ръководство приветствие към участниците поднесе заместник-ректорът по научноизследователската дейност и докторантското развитие доц. д-р Петрана Стойкова.

Семинарът започна с презентацията на проф. д-р Анна Лекова, ръководител секция „Интерактивна роботика и системи за управление“ към Института по роботика на БАН. Тя представи приложението на социално асистивен и разговорен робот на име Furhat за логопедични интервенции и демонстрира как той подпомага ученето на текстове.

Оживена дискусия сред присъстващите предизвика представянето на робота Нао, програмиран от българските специалисти от Института по роботика да помага на деца със специални потребности. Роботът разполага с няколко сценария на действие – може да пее, да имитира, да показва упражнения и да играе с децата, разпознава снимки и провежда разговор.

На научния форум беше демонстрирана и разработка на екзоскелетни роботи, които се използват за рехабилитация на ръка след инсулт. Тя е съвместна разработка на проф.        д-р Таньо Танев и негов индийски колега.

Семинарът завърши с презентацията на ас. д-р Каур от Индия, която чрез изследване с електроенцефалограма (ЕЕГ) прави неврокогнитивен анализ на нивото на умора след провеждане на обучение по метода на сугестопедията.